tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Making a universe on the sims 3(not a town, a UNIVERSE!!!)
Smeek:I just made a million sections in my simmerverse!
viết bởi chikchikaroo 04 Tháng một, 2011