tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A Simmions is another word for a penis.
Wow! Where is his Simmions?
viết bởi Dukenukemjeffffa 30 Tháng mười một, 2013