Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Slang for anal sex
Want to come to my house for some Simon Groom?
viết bởi anonymous 01 Tháng tư, 2003
3 2