tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A singles game of Tug of War is simply masterbation.
Jane caught Bob playing a singles game of tug of war.
viết bởi IMKessel 05 Tháng ba, 2006