tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who enjoys the repulsive smell that occurs post anal climaxing sex.
She must be a siomka.
viết bởi Meat Lab Princess 19 Tháng ba, 2013