tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Robin Cook's name if he had lived a couple of hundred years ago.
"Good morrow, Sir Robyn of Cooke!"
"Good morrow!"
viết bởi Soiled Undergarment 14 Tháng tám, 2003