tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Sireen is arab for "a good girl".
Emily sleeps at 10. She is a sireen
viết bởi Cool guy747 10 Tháng tám, 2010