tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
N. Blood sisters who are also lesbians with each other.
Are Tegan and Sara sisters, lesbians, or sisbians?
viết bởi Evagin 31 Tháng một, 2011