tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Asshole
Dude, I can't believe she let him fuck her in her Skata-port.
viết bởi MyBow 02 Tháng tư, 2009

Words related to Skata-port

asshole butt butthole shit skata