tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Jewish Fag
" You are such a Skeckle"
"Skeckle!!"
viết bởi Jim Locker 22 Tháng chín, 2008