tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A word for shit used by people living or have lived in Helsinki
Sä oot ihan skeida (You are a shit)
viết bởi ThE c0Ol gUY wHo RulEzzZ 10 Tháng năm, 2011