tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Pinching and rolling the nutsack to itch your scrotum.
"Did you see that speaker on stage skin pinching?"
viết bởi SkinPincher 29 Tháng mười hai, 2009
 
2.
Pinching and rolling the nutsack to itch your scrotum sack.
"Did you see that speaker on stage skin pinching?"
viết bởi SkinPincher 29 Tháng mười hai, 2009
 
3.
pinching your srotum to relieve an itch.
patrick was skinpinching in the mall yesterday
viết bởi FUKKEN BULLSHETs 21 Tháng hai, 2011