tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Nothing tastes as good as skinny feels
- hmm this triple chocolate double butter cake is the greatest feeling ever
- hmm I prefer the Skinny Feeling thank you very much
viết bởi danne 15 Tháng tư, 2011