tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A super skinny girl. Also they are very fit.
Damn that girl MIA got Skinny Girl Swag
viết bởi WCS (West Coast Swag) 05 Tháng ba, 2011