Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A boner.
MORNING SUPRISE!!! It's my skinny upfish.
viết bởi skinny upfish 11 Tháng sáu, 2009
44 2

Words related to Skinny Upfish:

boner erect hard-on weed wood