tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Refers to getting intoxicated under methods of marijuana use.
Yo what r u sayin?
Yo im fuckin skripht...

Yo im skripht! Thats some proper ish!
viết bởi Arsenalona 28 Tháng tư, 2011