Top Definition
Noun: A badass dork. A dork so badass, you have to spell "dorks" backwards just to define them.
Man: Hey, I heard you like dorks!
Woman: No, actually, I only go for badasses.
Man: Good thing I'm a Skrod then!
Woman: Oh! Well in that case I love you.
viết bởi Llihp 02 Tháng mười hai, 2009
Short for Skroddle. Usually the opposite of a Skrinkle or Skrink for short.
"You are either a skrink or a skrod."
viết bởi Colton Hughes 29 Tháng tư, 2005
skrod (v.,n.,anything)- an all encompassing word for anything nasty, particularly bodily fluids.
1. "I'm going to skrod all over your pillow while you're gone."
2. (nasty sound) "Aww, i just skrod on my new shoes!"
3. "I'll be back in about 15, i have to take a wicked skrod."
4. "Dude, that skrod smelt awful!"
viết bởi Oryan Holder 04 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×