Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Basically a mis-pronunciation of the word "strong".

The first half of the company name SkrongLite.
My feet are skrong!
viết bởi Unimog 15 Tháng mười, 2010
24 8