tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Nasty, raunchy, dirty.
That skrosky bitch!
viết bởi janedoe_1990 25 Tháng ba, 2012