tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Does not mean an unfirm bottom, but it means a person who is very lazy
I had to fire David as he was a slack arse
viết bởi Windy28 03 Tháng chín, 2009