Top Definition
Noun- A hideously ugly excuse for a female, the kind of girl who would make one want to cut off one's own penis rather than sleep with/ look at for an period of time longer than three seconds.
Friend: Dude, what did i do at that party last night?

You: You hooked up with that slagasuz that looks like Al Sharpton

Friend: *Kills self*
viết bởi Kabob1231231231231223 27 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×