tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Very sad or troubled.
I love you too :/That is a Slanty Face
viết bởi Jooooooe1252 14 Tháng tám, 2008

Words related to Slanty face

co face mo slanty so that is a slanty face