tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The motion of a girl slapping her vagina while squirting.
Jimmy likes it when his girlfriend Slap Squirts.
viết bởi Chatteh 23 Tháng mười, 2012