tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
To non-abusively, but verbally, smack the shit out of somebody.
"Ima Slap-shut yo bitch ass."

"Eric slap-shut his mother cause she wouldn't make him a sandwich."
viết bởi Dylan&Sam 12 Tháng mười một, 2007

Words related to Slap-shut

non-abusively shut slap slapshut