tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of defecating directly into a vagina.
This bitch was SICK dude...she wanted me to give her a Slappy White.
viết bởi Nahman 01 Tháng năm, 2009