tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An idiotic moron that nobody likes. SlappyToes is a legend bitch!
"Manning, I heard SlappyToes was a legend".
viết bởi DmCarter 23 Tháng ba, 2013