tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
verb; to sleep, in Conehead language, as seen in the 1993 Dan Aykroyd film "Coneheads"
"Time for slarface."
viết bởi Zedonk 06 Tháng hai, 2010