tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The best Starcraft player of all times, deserves the name gosu. He's the king of the Terran and the god of Starcraft.
"That is many tank?"
"Yes?"
-SlayerS_`BoxeR`
viết bởi Eldariel 06 Tháng sáu, 2003