Basically, a sleazer is a sleaze who refuses to accept they're a sleaze, when everyone knows for a fact, how damn sleazy they really are. Kind of in a perpetual state of self-denial about their sleaziness.
Sleazer: "I'm not one of those sleazy types guys you see on the street, bustin' a move"
Other Guy: "Yeah, Yeah..."
viết bởi JoeW07 05 Tháng ba, 2007
Top Definition
Basically, a sleazer is a sleaze who refuses to accept they're a sleaze, when everyone knows for a fact, how damn sleazy they really are. Kind of in a perpetual state of self-denial about their sleaziness.
Sleazer: "I'm not one of those sleazy types guys you see on the street, bustin' a move"
Other Guy: "Yeah, Yeah..."
viết bởi JoeW07 07 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×