tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a penis with Erectile dysfunction
Eric Mott has a sleepy john and he cries about it.
viết bởi Ugly pants 25 Tháng ba, 2011