tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Money made through "non-taxable" jobs, such as slangin' caine or scratching people off the big mans list.
I got paid some Slick Money for that John Anderton hit.
viết bởi Irish Whiskey Man 4280 12 Tháng ba, 2003