tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Using a condom while poppin the pussy.
Man that bitch I fucked lastnight wasn't on the pill so I had to slide home safely.
viết bởi A.M.P 06 Tháng chín, 2005