tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A slut, who is unfortunately, but not surprisingly, an idiot as well.
Stacey is such a slidiot.
viết bởi Peachez 'n' Keen 03 Tháng tư, 2011