tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
weak definition of a hard cock during or after a blow job.
viết bởi O'lee 20 Tháng năm, 2010