tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Description of a moist burger or Nickname for someone who eats too many dog burgers (Big Mac)
Just going down Mac Donalds for a Slimeburger.
viết bởi Slimeburger 28 Tháng chín, 2007

Words related to Slimeburger

burger donalds food mac slime