Top Definition
1. A play on the word 'hypnotized' meaning to get lost in listening to Slipknot.
2. As quoted by a friend of mine. "The feeling of having your brains blown against the wall by the awesomeness that is Slipknot."
Guy A
"Did you hear what I just said?"

Guy B
*listening to mp3*
*takes out earphones*
"I'm sorry did you say something? I'm too busy getting Slipknotized"
viết bởi Mr. 47 15 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×