Top Definition
Main Entry: slobb-er-y a-lmond
Function: noun, verb
Etymology: (Hebrew: עֲמוֹרָה)
History: First appeared in early Hebrew scrolls in the classic story of Sodom and Gomorrah. The perverse sexual act was removed in modern day versions of the Old Testament.

Definition: When a man forces his testicles into the anus of his partner (male or female)
noun|

You: "I gave her the good ol' slobbery almond last night."

Friend: "Yeesh"

verb |

You: "I slobbery almonded (or almond slobberied) her last night."

Friend: "Wow"
viết bởi Otineb 15 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×