tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The opportunity to slob on one's knob
that drunk girl is a major slobertunity.
viết bởi Mr. long nipps 12 Tháng bảy, 2012