Top Definition
a combination of the words slut, whore, and bitch. Used in situations where you find the person extremely annoying.
"That girl was a major sloritch for flirting with your boyfriend."
#bitch #slut #whore #enemy #that bitch at the party the other day.
viết bởi Kris T 05 Tháng mười, 2005
A slut, whore, bitch all together.
That sloritch is tryna take my man!
#slut #whore #bitch #nasty #concieded.
viết bởi MiSSxiNDEPENDENT 01 Tháng hai, 2011
slut, whore, bitch
person 1:"Did you see that sloritch last night at the party?"
person 2:"YES!! shes such a sloritch!"
#slut #whore #bitch #nasty #concieded.
viết bởi LaosBabayy 10 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×