tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A stupid blond
"she is slow butter"
viết bởi almightyman 24 Tháng mười, 2011
 
2.
Awesome skateboard trick.
"that was slow butter!"
viết bởi SBH2 29 Tháng bảy, 2009