tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you don't want to do something
Me: Yo, let's go to 7-11
Friend: nah, slow for that
viết bởi HitBOIII 09 Tháng chín, 2012