tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Some who is stupid.Dont have common sense.
He ack so stupid.He must have a Slow Leak.
viết bởi Dawndy 12 Tháng tám, 2010