tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An Std
she's a burner she'll give ya the slowkill
viết bởi boredDotCom 08 Tháng năm, 2011