Top Definition
Loose change, coins. (Liverpool, UK)
This machine only takes coins. Got any slummy, mate?
viết bởi Brendan555 20 Tháng một, 2008
Adj |sluh-me|

A state of low, undignified quality; the result of slumlords occupying a single space, or slummin for too long.
"You're smoking that rain gutter water soaked cigarette? That's slummy as shit."

"The couch has been pretty slummy since Mike blacked out and peed on it."
viết bởi MalachiCon576 18 Tháng mười hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×