Top Definition
Loose change, coins. (Liverpool, UK)
This machine only takes coins. Got any slummy, mate?
#change #coins #money #brass #pennies
viết bởi Brendan555 20 Tháng một, 2008
Adj |sluh-me|

A state of low, undignified quality; the result of slumlords occupying a single space, or slummin for too long.
"You're smoking that rain gutter water soaked cigarette? That's slummy as shit."

"The couch has been pretty slummy since Mike blacked out and peed on it."
#slummin #slumy #slummy #slumlord #intoxicated
viết bởi MalachiCon576 18 Tháng mười hai, 2011
Liverpool expression for coins.
Do you have any slummies?
#slummies #coins #liverpool #money #england
viết bởi Tanja Amalie 26 Tháng tư, 2007
A Liverpool expression for loose change.
Hey mate! You got any slummies?
#slummies #coins #liverpool #money #england
viết bởi Selene Bowie 30 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×