tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Act of weeping while you sleep due to extreme depression.
Ok goodnight, I'm gonna slweep.
viết bởi Slweeper 11 Tháng hai, 2012