Top Definition
she can get the smangers - derived from phrase, she “can get it”…a woman who looks so good that you can see yourself having sexual intercourse with her - Uzowuru Urban Dictionary Part 1.
Person:hey man have you the new girl at school?

Michael Uzowuru: yeah dude,she can get the smangers.
viết bởi Bruce Lee Uzowuru 02 Tháng tám, 2011
A cigarette. Usually used with the verb ripping. often shortened to smang.
Look at that douche ripping smangers.
viết bởi briky128 04 Tháng sáu, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×