Top Definition
When one equips themself with "Hulk Hands" and then proceeds to masturbate.

Also see: Super Smashturbating
I caught my twelve year old smashturbating with his Christmas present.
#masturbating #hulk #gabe simon #cumfest #anal sex
viết bởi The Powerhouse 07 Tháng năm, 2009
Photos & Videos
Playing any Super Smash Brothers game by yourself.
Tony is smashturbating at home because nobody will play melee with him.
#super smash brothers #melee #brawl #smashturbate #smashturbating
viết bởi slayertokey 08 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×