tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Suck My dick Mother Fucking Babies :)
Holy fuck. Smdmfb. You're an asshole...
viết bởi Your best friends jizz 26 Tháng chín, 2010