tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A negative version of Smee Dank
Man that Ham Sandwitch was so Smee Dank n a Buket, I think I'm gonna puke
viết bởi Macaroni Man 30 Tháng chín, 2003