tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A shortened version of SUPER MEGA DEBO
Did you see that kids fat head? That's friggen smeebo!
viết bởi Klusky 21 Tháng ba, 2005